IUBC Executive Committee


Current Officers

Position             Name                              Contact

President             Orson Lin        aosilin@indiana.edu

Vice President     Zuojin Yu           zuoyu@indiana.edu

Treasurer             Bingzhe Huang                    binghuang@indina.edu

Web master         Jiawen Wei                      weijiaw@indiana.edu

Club Coach         James Wang         wangcan@indiana.edu

Student Advisor         Shengming Ouyang         ouyangs@indiana.edu

Faculty Advisor      Chunfeng Huang     huang48@indiana.edu

Subscribe to our mailing list!


Send an email with the subject line "Subscribe" to badmin@indiana.edu

Facebook!